Upravljanje Centrom Medvedgrad

________

 

 

Tko upravlja Medvedgradom?

__________

.

Medvedgradom upravlja javna ustanova Park prirode Medvednica u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. Osnivač Ustanove je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Ustanove obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Djelatnost Ustanove uključuje zaštitu, održavanje i promicanje Parka prirode Medvednica u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring).

Tijela Ustanove su Upravno vijeće i ravnatelj. Ustanovom upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj organizira i vodi poslovanje Ustanove te zastupa i predstavlja Ustanovu.

 

Ured ravnateljice

Ravnateljica
dr. sc. Marina Popijač
ravnateljica@pp-medvednica.hr

Odjel stručnih poslova zaštite, očuvanja i održivog korištenja Parka prirode

Stručna voditeljica – rukovoditeljica odjela stručnih poslova zaštite, očuvanja i održivog korištenja Parka prirode
Sandra Wolf Kramarić, dipl. ing. šum.
strucnivoditelj@pp-medvednica.hr

Odjel nadzora i tehničkih poslova

Rukovoditeljica odjela – glavna čuvarica prirode
Martina Jurjević Varga, dipl. ing. šum.
nadzor@pp-medvednica.hr

Rukovoditeljica odsjeka tehničkih poslova i održavanja
Suzana Kavčić, dipl.ing.geol.
nadzor@pp-medvednica.hr

Odjel za promociju, edukaciju i interpretaciju

Rukovoditeljica odjela za promociju, edukaciju i interpretaciju 
Andrea Kostelić, prof. geog.
prezentacija@pp-medvednica.hr

Odjel općih i zajedničkih poslova

Rukovoditeljica odjela općih i zajedničkih poslova
Antonia Pezo, dipl. oec. 
tajnistvo@pp-medvednica.hr

 _______________

Rukovoditeljica odsjeka računovodstvenih poslova
Gordana Bakić, ekonomistica 
tajnistvo@pp-medvednica.hr

Odjel Centar za posjetitelje Medvedgrad

Rukovoditeljica odjela Centra za posjetitelje Medvedgrad
Sanja Šašić, struč. spec. oec.
sanja.sasic@pp-medvednica.hr

 _______________

 

O projektu „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“

 

Projekt „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica“, najvrjedniji je projekt u povijesti Parka prirode Medvednica kojim će se urediti „Centar za posjetitelje Medvedgrad“ i unaprijediti posjetiteljska infrastruktura.

 

Cilj projekta

Opći cilj projekta je uspostava održivog korištenja prirodne baštine Parka prirode Medvednica i pripadajućih sadržaja s ciljem doprinosa održivom društveno – gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.  

 

Specifični cilj projekta:

Zaštititi, valorizirati, educirati i promicati održivo upravljanje odredištem prirodne baštine, zaštititi kulturno i prirodno nasljeđe na području Parka prirode  Medvednica u okviru program djelovanja Centra za posjetitelje Medvedgrad i pripadajućih sadržaja čineći ga pritom prepoznatljivim turističkim odredištem koje doprinosi društveno – gospodarskom razvoju.

 

Predviđeni rezultati

Projektom će se rekonstruirati kulturno dobro i opremiti novi Centar za posjetitelje Medvedgrad, osigurati sadržaji za posjetitelje i njihov boravak u prirodi, stvoriti novi kapaciteti za održivo upravljanje prirodnom baštinom, unaprijediti turistička ponuda, a posljedično će se otvoriti i nova radna mjesta.

Projekt predviđa uređenje biciklističkih ruta, signalizacije unutar i izvan granica Parka te obogaćivanje edukativne i interpretativne ponude Parka putem kreacije niza programa. Projektom je naglasak stavljen na pažljivo razvijanje turizma u Parku, odnosno na upravljanje posjetiteljima temeljem Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima u Parku prirode Medvednica.

 

 

Korisnik projekta

_______________

 

Korisnik projekta je Javna ustanova „Park prirode Medvednica”
Upravljačka i posrednička tijela
Upravljačko tijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Posredničko tijelo razine 2 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.
Ukupna vrijednost projekta je 37.726.252,75 kuna
Projekt sufinanciraju Europska unija s 24.223.502,00 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj
i
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost s 2.921.296,22 kuna.
Projekt provodi Javna ustanova „Park prirode Medvednica”
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija:
Javna ustanova „Park prirode Medvednica”
Bliznec 70
10000 Zagreb
T: +385 (0) 1 4586 317
F: +385 (0) 1 4586 318
E-mail: info@pp-medvednica.hr
www.pp-medvednica.hr
www.strukturnifondovi.hr

Literatura

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support